logo Funduszy Europejskich

PROFIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci szamponu do włosów o obniżonym działaniu drażniącym, opracowanego w wyniku prac B+R

Cele i planowane efekty projektu

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności firmy, dzięki wdrożeniu zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzeniu do oferty innowacyjnego produktu.

Efektem inwestycji będzie wprowadzenie na rynek nowego szamponu do włosów, którego skład pozwoli na zmniejszenie drażniącego działania alkilosiarczanów. Związki te charakteryzują się dobrymi właściwościami myjącymi oraz tworzą obfitą pianę, jednak mogą powodować podrażnienia skóry. Zastosowanie zakupionej receptury, opracowanej w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, umożliwi zaoferowanie produktu m.in. dla odbiorców o skórze delikatnej i wrażliwej oraz grup zawodowych szczególnie narażonych na częsty kontakt z detergentami. Wprowadzony do sprzedaży szampon będzie innowacyjnym kosmetykiem ochronnym.

Wśród planowanych efektów projektu wymienia się m.in.:

  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • wprowadzenie innowacji produktowej,
  • wzrost zatrudnienia,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • wdrożenie rozwiązań prośrodowiskowych.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 263 120,00 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 7 594 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 417 300,00 zł

Realizacja projektu

plakat informacyjny przy wejściu na zakład w Słupsku

plakat informacyjny przy wejściu na zakład w Słupsku

plakat informacyjny przy wejściu na zakład w Nowym Dworze Mazowieckim

plakat informacyjny przy wejściu na zakład w Nowym Dworze Mazowieckim

nalewarka Unilogo wraz z oznakowaniem

nalewarka Unilogo wraz z oznakowaniem nalewarka Unilogo wraz z oznakowaniem

czujniki ruchu - wejście na hale i korytarze

plakat informacyjny przy wejściu na zakład w Nowym Dworze Mazowieckim

owijarka

owijarka owijarka
owijarka

wózek widłowy

wózek widłowy wózek widłowy

mieszalnik

mieszalnik

kompresor

kompresor


logo Funduszy Europejskich

PROFIL Krystyna i Paweł Kosowicz S. J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach POIR, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu

„Promocja polskiej marki produktów kosmetycznych YOPE poprzez uczestnictwo w branżowym programie promocji na wybranych rynkach perspektywicznych”

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności eksportowej firmy PROFIL na nowych rynkach perspektywicznych takich jak Rosja, ZEA, Japonia poprzez uczestnictwo firmy w charakterze wystawcy w wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 479 413 PLN;
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi: 984 100 PLN;
Dofinansowanie projektu z UE: 492 050 PLN


logo Funduszy Europejskich

PROFIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu grantowego o tytule „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu

,,Wzrost aktywności eksportowej spółki na rynku holenderskim’’

Cel projektu

Głównym celem realizowanego projektu jest rozwój działalności eksportowej oraz promocja firmy i jej produktów eksportowych na rynkach międzynarodowych, głównie na rynkach krajów Beneluksu, poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej PLMA's 2019 World of Private Label Trade Show w Amsterdamie.

Okres realizacji projektu

01.12.2018 r. – 30.05.2019 r.

Wartość projektu

88 294,26 zł

Wkład Funduszy Europejskich

36 755,50 zł