Dotacje UE

Dotacje UE

PROFIL Krystyna i Paweł Kosowicz S. J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach POIR, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu:

„Promocja polskiej marki produktów kosmetycznych YOPE poprzez uczestnictwo w branżowym programie promocji na wybranych rynkach perspektywicznych”

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności eksportowej firmy PROFIL na nowych rynkach perspektywicznych takich jak Rosja, ZEA, Japonia poprzez uczestnictwo firmy w charakterze wystawcy w wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 479 413 PLN;
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi: 984 100 PLN;
Dofinansowanie projektu z UE: 492 050 PLN